Engineering Jobs in the Czech Republic: Referrals Wanted | VHR
call us today
phone

Engineering Jobs in the Czech Republic: Referrals Wanted

Posted - 30 June, 2017

News

Know someone who loves engineering as much as we do? Refer an experienced engineer in the Czech Republic and receive €50 when they're hired.

Znáte někoho, kdo miluje letectví stejně jako my? Odporučte nám zkušeného technika z České republiky a obdržíte 50 € po úspěšnom přijetí do práce.

VHR s.r.o are offering €50.00 for referrals of successful candidates into engineering jobs in the Czech Republic.

HR s.r.o nabízí 50,00 € za doporučení úspěšných kandidátů na technické pozice.

We are actively recruiting for up to 200 contract and permanent staff required by a number of large businesses based in the Czech Republic. Our clients are seeking Czech-speaking engineers with experience in CNC, automotive or aviation.

Aktivně přijímáme až 200 smluvních a stálých zaměstnanců požadovaných řadou velkých společností se sídlem v České republice. Naši klienti hledají česko-mluvící techniky se zkušenostmi v oblasti CNC, automobilového nebo leteckého průmyslu.

  Engineering Jobs in the Czech Republic

Engineering Jobs in the Czech Republic

Technické práce v České republice

As a thank you, VHR are offering a referral fee of €50.00 to anyone who refers a successful candidate.

Jako poděkování nabízí VHR 50,00 €* všem, kteří odkážou na úspěšného kandidáta.

To make a referral or find out more information, email Veronika at Veronika.Urminska@v-hr.com or call Veronika on +44 (0) 207 500 7980.

Jednoduše odpovězte na tento e-mail s kontaktními údaji zkušeného technika nebo zavolejte mi na telefon +44 (0) 207 740 0067.

 

Visit http://v-hr.com/vacancies/ for more information about vacancies and jobs in Aerospace, Aviation, Engineering, Defence and Marine.

Navštivte stránku http://v-hr.com/vacancies/, kde naleznete další informace o volných pracovních místech v oblasti letectví, automobilového průmyslu, inženýrství & obrany a námořnictví.

 

VHR is a Global Technical Recruitment Consultancy providing world leading recruitment services and solutions to the Aerospace & Aviation, F1 & Automotive, Engineering & Defence and Marine industries around the world.

VHR je globální technická personální agentura, která poskytuje celosvětově špičkové náborové služby a řešení pro letecký průmysl, F1 a automobilový průmysl, inženýrství & obranu a námořní průmysl.

Check out our Instagram feed

 

© 2014 Virtual Human Resources Limited. All rights reserved. Registration Number: 4739786